Säkerhet och integritet

Säkerhet

Tro det eller inte, vi behandlar din personliga information ansvarsfullt och konfidentiellt. All information du tillhandahåller i vår onlinetjänst är skyddad både online och offline. Den känsliga informationen du tillhandahåller är skyddad av kryptering för att förhindra att den nås av någon utanför. Vi använder SSL-kryptering, som bland annat används av onlinebanker för att säkra sin egen dataöverföring.

Utanför vår onlinetjänst kommer den information du tillhandahåller för leverans av din beställning att lagras och behandlas med vederbörlig omsorg. Vår kunddatabas skyddas av användarspecifika användarnamn och lösenord.

Vilken information samlar vi in ​​om dig?

Din information lagras hos oss när du gör en beställning eller gör en transaktion, till exempel när du prenumererar på ett nyhetsbrev, köper produkter, ger feedback eller kontaktar vår kundtjänst.

Vi behandlar din information i vår försäljning, marknadsföring och kundkommunikation samt i kundtjänst. Vi använder informationen för att rikta vår marknadsföring och kommunikation så att den passar dig, och informationen vi samlar in används också för att utveckla vår service, produkter och webbplats.

Om du är intresserad av mer information kan du hitta mer information om datainsamlingen nedan på den här sidan.

Var och när samlar vi in ​​information om dig?

Vi samlar in information om dig, till exempel när,

 • du ger oss ett marknadsföringstillstånd och du får kommunikation från oss 
 • du handlar i vår webbutik 
 • du deltar i vår marknadsföringskampanj
 • du ger oss feedback, lämnar en kontaktförfrågan eller kontaktar oss på annat sätt
 • du dela, posta, eller kommentera via våra sociala mediekanaler om du vill få kundtjänst.

Förutom ovanstående övervakar vi sociala medier på allmän nivå för att bättre förstå dig och våra andra kunder. 

Vilken typ av information och varför samlar du in?

Du kan påverka vilken typ av information vi samlar in. Vi kommer att få en del av informationen direkt från dig när du handlar i vår webbutik. Vi hämtar en del av informationen från din telefon eller datorwebbläsare med hjälp av cookie-tekniker och annan liknande teknik. 

Syftet med att samla in information är att lära sig mer om hur vår tjänst används så att vi kan fortsätta att ge bästa möjliga kundupplevelse.

Namn och kontaktinformation sparas till exempel vid beställning

Vi samlar in ditt för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan liknande kontaktinformation. Utan adressinformation är trosor svåra att leverera till rätt adress.

Demografisk data får vi bland annat från Google och Facebook-analyser

Vi samlar in beskrivande information som ålder och / eller födelsedatum, språk och land, som vi använder för att rikta in oss på marknadsföring.

Kundrelationsinformation - dvs din köphistorik, feedback och kontakter

Vi samlar information om köp som gjorts i webbutiken, nyhetsbrev du får och analys av vår webbplats (inklusive tjänsten som tillhandahålls av Google).

Vi registrerar också kundfeedback och kontakter. Varför? Det mesta av denna information är sådan att vi antingen kan diagnostisera problem eller ge dig bättre service i framtiden. Det är lättare att hitta ett paket som kasseras av en transportör när informationen lagras.

Betalningsinformation

För att vi ska kunna behandla din betalning samlar vi in ​​nödvändig information för att betala för dina inköp. Bland annat samlar vi in ​​information om den betalningsmetod du använder och mer detaljerad faktureringsinformation om du beställer våra produkter med en faktura.

Intresse- och profilinformation - i praktiken automatiska data från sociala mediekanaler

Vi samlar in information om dina intressen. Förutom den information som specifikt tillhandahålls kan dina intressen härledas eller härledas från annan information vi samlar in, till exempel användarinformation från Google eller Facebook.

Marknadsföringstillstånd och förbud

Vi samlar in information om beviljande av ett godkännande för försäljning och marknadsföringsförbud.

Ändra information

Om ovanstående information ändras kan information om ändringarna lagras i våra system för att säkerställa att informationen är korrekt.

Känslig information

Vi samlar inte in information som är klassificerad som känslig av dataskyddsmyndigheten, såsom:

 • ras eller etniskt ursprung
 • politisk åsikt
 • religiösa eller filosofiska övertygelser
 • fackligt medlemskap
 • hälsa
 • sexuellt beteende och orientering
 • genetisk eller biometrisk information som du kan identifieras från

Cookies

Vi samlar in information om användningen av våra onlinetjänster, till exempel genom cookies. En cookie är en liten fil som en webbsida lagrar i din webbläsare som skickar information till våra system när du besöker vår webbshop.

Vi använder cookies på våra webbsidor för att förbättra användarupplevelsen eller för att spåra trafik. Cookies används för inriktning, personalisering och reklam. Vi använder också cookieinformation för att inte visa annonser som inte är intressanta för dig.

Om du vill kan du inaktivera cookies, men samtidigt kan storleksväljaren, kundvagnen, kvantitetsrabatter och andra funktioner sluta fungera som de ska fungera. Men om du är en teknisk skillnad får du antagligen webbplatsen att fungera på något sätt utan cookies.
 

Var och hur använder du min information?

Vi behandlar din information för affärsändamål. Till exempel kräver leverans av de produkter du beställer behandling och verifiering av din information.

Vi kommer också att behandla dina uppgifter om och när behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att förverkliga dina och våra legitima intressen, till exempel i våra eventuella klagomål till transportföretag. I vissa situationer kan vi också be dig om samtycke till behandlingen av din information. Vi kombinerar informationen vi samlar in för att ge dig bästa möjliga service.

Webbutik

Vi behandlar din information så att du kan använda vår butik. Din information gör att vi kan identifiera dig, leverera din beställning och erbjuda en mängd olika betalningsmetoder och personliga fördelar.

Kundtjänst och kommunikation

Vi behandlar din information i kundtjänst, till exempel som svar på feedback eller klagomål du lämnar, för att implementera kundkommunikation.

Marknadsföring och opinionsundersökningar

Vi behandlar din information för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi kan också behandla din information i marknadsförings- och opinionsundersökningar så att vi kan erbjuda en bättre service i framtiden.

Inriktning på kommunikation och marknadsföring och tjänster

Vi behandlar din information för att rikta kommunikation och marknadsföring. På detta sätt kan vi ge dig den mest relevanta informationen om våra produkter och tjänster.

Innehållsinriktning baseras på de intressen du delar eller vad vi eller de algoritmer vi använder har lärt oss av lagrad information om dig och andra användare.

Analys, statistik och affärs-, produkt- och tjänsteutveckling

Vi behandlar data för analytiska, statistiska och rapporteringsändamål samt för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster och för att förbättra användarupplevelsen.

Vi behandlar information på det sätt som beskrivs ovan baserat på utförandet av avtalet eller the other danish guys ("TODG") legitima intressen. Vi kan också be dig om ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter för vissa ändamål. Till exempel bygger vår direktmarknadsföring till konsumenter alltid på förhandsgodkännande, som du kan återkalla när som helst.

Ett legitimt intresse är ett intresse som är lagligt och vars förverkligande är viktigt för TODGs verksamhet. TODG kan agera på grundval av ett legitimt intresse när det finns ett relevant och lämpligt förhållande mellan dig och TODG.

Om du väljer att inte förse oss med din personliga information kanske vi inte kan sälja produkter eller ge dig samma riktade och personaliserade tjänst som om vi hade tillgång till din information.

Hur länge behåller du mina uppgifter?

Vi kommer inte att behålla din information längre än nödvändigt.

Vi kan ha en skyldighet enligt obligatorisk lag att behandla viss information om dig (såsom e-handelstransaktionsuppgifter för att följa bokföringslagar) under en relativt lång tid, i vilket fall vi endast kommer att behandla informationen i enlighet med den lagen.

Vi kan göra ett undantag för kvarhållningsperioder om TODG är föremål för ett rättsligt anspråk eller medan frågor relaterade till ett sådant anspråk väntar.

Dessutom kan vi behandla information anonymt för bland annat analytiska och statistiska ändamål och för utveckling av vår verksamhet, produkter eller tjänster.

Vem kan behandla min information och vidarebefordra den till andra?

Din information behandlas vanligtvis inom TODG organisationen.

Vi kan lämna ut din information till myndigheter, till exempel om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut informationen. Dessutom kan vi lämna ut din information till en köpare av verksamheten eller någon annan relevant part i transaktionen i samband med försäljning av något företag eller annan företagsförening.

Vi kan lämna ut personlig information till tredje part för att uppfylla avtalet. Sådana parter inkluderar till exempel våra partners som tillhandahåller betalningsförmedling eller transporttjänster till oss, som kan fungera som registratorer för personlig information som krävs för betalningsförmedling och transport.

Vi använder tjänster som tillhandahålls av tredje part för att behandla personlig information, men i så fall kommer vi som allmänhet inte att avslöja din information för dem på ett sådant sätt att de kan använda den för andra ändamål än de som anges av TODG.

Vi använder underleverantörer och tjänsteleverantörer för att behandla din information (t.ex. tekniskt underhåll eller för att genomföra kampanjer och direktmarknadsföring), i vilket fall vi tvingar dem genom lämpliga avtalsmässiga arrangemang för att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå för att skydda din personliga information och för att följa gällande lagar om personuppgifter.

De underleverantörer och tjänsteleverantörer som vi använder kommer endast att använda din information för de syften som beskrivs av TODG som beskrivs ovan. Vi kommer inte att avslöja din information till dem på ett sådant sätt att de kan använda den för andra ändamål.

Överför du mina uppgifter utanför EU eller EES (till ett så kallat tredjeland)?

Vi använder verktygen från våra USA-baserade tjänsteleverantörer för att implementera elektronisk marknadsföring och kundkommunikation, varför din information kan överföras till USA när vi använder din information för elektronisk kommunikation. Din information kan också överföras till USA och Kanada när du handlar i vår webbutik.

Enligt EU-kommissionens beslut är dataskyddsnivån i Kanada tillräcklig och våra tjänsteleverantörer i USA följer reglerna baserade på EU-USA Privacy Shield-avtalet. Du kan läsa mer om EU-US Privacy Shield på EU-kommissionens webbplats.

Vi kan också överföra dina uppgifter utanför EU eller EES, utom i de fall som nämns ovan, om detta är nödvändigt för användning av ovanstående data eller för tekniskt underhåll av uppgifterna. I sådana fall kommer vi att se till att villkoren i EU: s personuppgiftsförordning är uppfyllda, t.ex. genom att överföra med hjälp av modellklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.

Tredjepartsapplikationer och dataskydd

Vi har gått igenom alla dina tredjepartsapplikationer, liksom deras leverantörer i juni 2020, och vi har varje applikationsleverantör en skriftlig försäkran om att deras applikationer och deras organisation uppfyller kraven i Europeiska unionens dataskyddsförordning (Allmänt dataskydd) Förordning eller GDPR).

Kan jag själv påverka behandlingen av mina uppgifter? Var och hur?

Du har rätt att påverka behandlingen av dina uppgifter på följande sätt:

 • Du har rätt att när som helst vägra behandlingen av dina uppgifter för direkt marknadsföringsändamål (rätt till invändning). Observera att om du avbryter ditt nyhetsbrev via länken i det, men du har gett oss ett allmänt marknadsföringsbehörighet, kan du fortfarande få marknadsföringskommunikation från oss. I detta fall kan du återkalla ditt allmänna samtycke genom att kontakta vår kundtjänst. Observera att trots förbudet mot direktmarknadsföring kan du se våra annonser på olika onlinetjänster samt få kundkommunikation från oss, såsom en bekräftelse på din beställning i webbutiken..
 • I vissa situationer kan du ha rätt att invända mot din behandling av annan personlig information än direkt marknadsföring av skäl relaterade till din specifika personliga situation. Dina rättigheter gäller endast din information som vi behandlar under TODGs legitima intressen. När du ber oss sluta behandla din personliga information på grundval av detta måste du berätta vad som är den specifika personliga anledningen till att din personliga information ska stoppas.
 • Du har rätt att begära åtkomst till information om dig eller att få en bekräftelse på att vi inte behandlar information om dig (rätt till inspektion). Det enklaste sättet att göra en verifieringsförfrågan är att skicka ett meddelande till vår kundtjänst. I vissa situationer har du också rätt att ta emot de personuppgifter du lämnar till oss i elektronisk form, i vilket fall du också kan överföra den till en annan personuppgiftsansvarig om du vill (rätten att överföra uppgifterna från ett system till ett annat)..
 • Du har rätt att korrigera informationen. Detta innebär att om din information är felaktig eller ofullständig har du rätt att be oss att korrigera eller komplettera informationen. I vissa situationer kan du ha rätt att begränsa behandlingen. Detta innebär att om du bestrider riktigheten av din information har du rätten att begränsa behandlingen av informationen till den tid under vilken vi kan säkerställa riktigheten av din information.
 • Du har rätt att dina uppgifter raderas i vissa situationer, till exempel om behandlingen av dina personuppgifter inte längre är nödvändig för de ändamål för vilka den samlades in eller om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke och du vill dra tillbaka ditt samtycke. Observera att om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig, till exempel för att leverera en e-handelsorder du har gjort eller för att följa ett direktmarknadsföringsförbud, kommer vi inte att kunna ta bort dina uppgifter.

Du kan utöva dina rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta vår kundtjänst. Du kan också begära ett utdrag av din egen information.

Vem kan jag vända mig till med frågor om behandlingen av mina uppgifter?

Vår kundtjänst är alltid redo att betjäna.

Om du tror att vi, trots principerna i denna sekretesspolicy, har brutit mot dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, kan du också lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Vi rekommenderar dock att du först kontaktar kundtjänst för att klargöra saken.

Registrator

the other danish guy (organisationsnummer: FI25927881)
Karjakatu 37
20520 Turku
FINLAND

 

------------------------

Updaterad 1.2.2021