Julgubben (s. 1648)

"Förtroende är det viktigaste för mänskligheten. Ömsesidigt förtroende uppstår bara när individer först börjar tala sanningen till sig själva. Det är genuint självförtroende och då kan andra människor lita på. Om människor inte litar på varandra kommer inget att åstadkommas. Ingen kan åstadkomma någonting ensam."
(Undertexter kan väljas från CC-knappen)