Allmänna villkor

 

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor (”villkoren”) gäller när du som konsument (”du”) gör en beställning via www.theotherdanishguy.se (sajten). Avtal ingås mellan dig och the other danish guy, organisationsnummer FI25927881 (”TODG”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om TODG framgår på sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via sajten.

1.2. Genom att använda sajten accepterar du dessa användarvillkor. Du har inte rätt att använda sajten om du inte godkänner och följer dessa användarvillkor.

2. Immateriella rättigheter

1.1. Allt i sajten, inklusive bilder, ritningar, ljud, grafik och text, skyddas av världsomfattande upphovsrätt och andra lagar och fördragsbestämmelser. TODG ger dig en begränsad licens för att få tillgång till och göra personlig användning av denna sajten, och inte att ladda ner eller duplicera, sälja eller modifiera någon del av sajten utan uttryckligt skriftligt tillstånd från TODG.

1.2. De skyddade varumärkena, produkterna eller företagsnamnen som nämns på sajten tillhör respektive ägare.

3. Användarkonto

3.1.  Användaren kan registrera sig och skapa ett konto genom att fylla i registreringsformuläret och välja användarnamn och lösenord. För att registrera måste användaren ange sitt riktiga namn, adress och e-postadress.

3.2. Genom registrering garanterar användaren att han / hon har läst bestämmelserna i detta avtal, godkänner dessa bestämmelser och förbinder sig att följa dessa bestämmelser.

4. Användaransvar

4.1. Användaren tar ansvar för alla aktiviteter som sker under hans / hennes konto eller lösenord. Användaren är ensam ansvarig för att upprätthålla säkerheten för sitt lösenord.

4.2. Användaren garanterar TODG att informationen han / hon tillhandahåller under registreringsprocessen (och varje anmälan om ändring av sådan information) är sant och korrekt.

4.3. Användaren garanterar att han / hon är över 18 år.

5. Säkerhet och integritet

TODG förbinder sig att respektera användarens integritet. Mer information om vår integritetspolicy hittar du härifrån.

6. Beställnings- och betalningsvillkor

6.1. När en beställning placeras i sajten uppnås det bindande försäljningsavtalet mellan användaren och TODG när användaren får en orderbekräftelse via e-post.

6.2. Om inget annat överenskommits av TODG måste betalningen vara mottagen innan du accepterar en beställning.

6.3. TODG förbehåller sig rätten att avvisa alla beställningar efter eget gottfinnande.

7. Nöjdhetsgaranti

TODG har en unik nöjdhetsgaranti. Om användaren inom 100 dagar efter köpet upplever några problem eller av någon anledning inte gillar produkterna kommer vi att göra en fullständig återbetalning. Mer information hittar du härifrån.

8. Ändringar av tjänsten och detta avtal

TODG förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i tjänsten, policyerna och detta användaravtal.

9. Tillämplig lag och tvistlösning

9.1. Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med TODG:s kundtjänst.

9.2. Om tvist ej kan lösas i samförstånd med TODG:s kundtjänst, kan du som kund lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar härifrån. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

9.3. Detta användaravtal ska tolkas och tillämpas i alla avseenden i enlighet med finsk lag. Tvister som inte har lösts på något annat sätt kommer att behandlas i Helsingfors tingsrätt.

------------------------

Updaterad 1.2.2021