Ett socialt experiment

Undertexter kan väljas från CC-knappen.  

Mängden respons ökade och ett allt större urval krävdes. Det behövdes fler kroppstyper än de fyra, som vi först talade om.

När man begär vanliga män till en underklädsfotografering, måste båda parterna ha god självkänsla. Samtidigt som bilderna togs skedde ett socialt experiment. Människor med helt olika bakgrunder hittade flera gemensamma ting i tankesätt, drömmar och rädslor. Tilliten föddes utan trolleritrick eller svampar. När de märkte att ingen dömer någon eller betygsätter deras värdighet både syntes och hördes tilliten. Till och med helt oväntade vänskaper föddes under dagen.

Kan det vara så enkelt?