En talk show!

Vem som helst kan starta en podcast eller vodcast om vad som helst och få det att verka som en talk show. Men det betyder inte att alla borde göra det.

Men ändå ville vi försöka. Vi ville höra intressanta historier och utmana människor att visa sig själva så som dom faktiskt är, bokstavligen. Och det hände, 12 gånger.

En underlig känsla störde oss hela säsongen: å ena sidan var vi på kanten av något stort, men å andra sidan så kändes det inte helt rätt. Lite som en hund som slickar ens ballar: det känns i princip bra, men fel på något sätt.

Peoplehood är den stora grejen: då en person är bekväm i sig själv får hen kontakt med andra människor och i dessa tider känns det eftersträvansvärt. Men om man vill skapa något med samma kvalitet som Oprah och Letterman måste man fortsätta lära sig.